Sbor dobrovolných hasičů Hodějov - Hoslovice - jihočeská obec - www.hoslovice.cz


OBECNÍ ÚŘAD

Sbor dobrovolných hasičů Hodějov

Úvodní strana detail spolky, sdružení, kluby detailsbor dobrovolných hasičů hodějov

Historické střípky sboru
S ohledem na založení JZD a skladování pícnin po jednotlivých objektech, dospělopředstavenstvo JZD a MNV k názoru k založení požárního sboru. Toto bylo projednáno na veřejné schůzi a schváleno.
Oficiální  založení sboru se uskutečnilo v roce 1954 , díky úřednické chybě. Neoficiální založení se ale traduje na rok 1952.

První výbor sboru:
Krejčí Josef    zemědělec    předseda
Jirovec Karel    zemědělec – dělník    jednatel
Šíma Antonín    zemědělec    velitel
Pošvic František    zemědělec    hospodář

V době založení sboru bylo ve zdejší obci 41 popisných čísel, vesměs zemědělci, jedno pohostinství, jedna škola a počátky vznikajících objektů JZD.

Po založení sboru se pomalu rozvíjela celá činnost, a to: provádění preventivních kontrol, cvičení, soutěží, školení, besed a přednášek.

Sbor se zúčastnil třikrát požáru:
Milčice u Kraselova 21. 6. 1970
Kraselov 22. 6. 1976
Hodějov

Sbor je vybaven požární stříkačkou DS 16, která byla vyrobena v roce 1960 a získána v roce 1963 z Drahonic.
Dále novější požární stříkačkou PS 12 z Hoslovic.

Novodobější historie se začala psát v roce 1996,kdy bylo přijato sedm nových, v té době ještě mladých členů - Robert Vavřík, Richard Vavřík, Miloš Vavřík, František Němec, Josef Švehla,Vladimír Michálek ml., Bohumil Kloud ml. .Sbor se pod odborným vedením Jana Krejčího, v té době zastávajícího funkci velitele sboru, opět aktivně začlenil v organizaci a působení v okrskových soutěžích.

Členská základna SDH HODĚJOV v roce 2011                  
Kryštof Grygera členem od 1. 1. 2008   
Petr Hušek členem od 1. 1. 2008   
Josef Jankovec členem od 1. 1. 1964   
Zdeněk Kadlec členem od 1. 1. 1964   
Bohumil Kloud členem od 1. 1. 1996   
Radek Kloud členem od 1. 1. 1997   
Jan Krejčí členem od 1. 1. 1954 zakládající člen
František Miklas členem od 1. 1. 1965   
Štěpán Mindl členem od 1. 1. 2001   
František Němec členem od 1. 1. 1996   
Josef Němec členem od 1. 1. 1978   
Ondřej    Nikodem členem od 1. 1. 2003   
Vladislav Nikodem členem od 1. 1. 1967   
Miloslav Pauch 1. 1. 1998   
Vladan Pauch členem od 1. 1. 2006   
Jan Pláteník členem od 1. 1. 1954 zakládající člen
Kateřina Sedláčková členem od 1. 1. 2008   
Josef Sluka členem od 1. 1. 1969   
Josef Sluka členem od 1. 1. 2006   
Jana Sluková členem od 1. 1. 1986   
Edita Sluková členem od 1. 1. 2006   
Antonín Turek členem od 1. 1. 1975   
Marie Turková    členem od 1. 1. 1986   
Richard Vavřík členem od 1. 1. 1996   
Robert    Vavřík členem od 1. 1. 1996   
Andrea Vavříková členem od 1. 1. 2005   
Jiří Voldřich členem od 1. 1. 2005   
Zuzana Voldřichová členem od 1. 1. 2005   
Jakub Blažek členem od 1. 1. 2009   

     
Výbor

Richard Vavřík starosta sboru
Ondřej Nikodem místostarosta
František Němec velitel
Robert Vavřík zástupce velitele
Miloslav Pauch hospodář
Zdeněk Kadlec strojník
Radek Kloud předseda revizní a finanční komise
Marie Turková 1. člen revizní a finanční komise
Jana Sluková 2. člen revizní a finanční komise
Jiří Voldřich referent MTZ
Bohumil Kloud jednatel
Štěpán Mindl referent prevence a vých.činnosti
Josef Němec 1. člen výboru
Kryštof Grygera 2. člen výboru

Členové soutěžního družstva

Kryštof Grygera
Richard Vavřík
Miloslav Pauch
Vladan Pauch
František Němec
Ondřej Nikodem
Bohumil Kloud
Jakub Blažek
Radek Kloud

 

14. května 2011 pořádal SDH Hodějov Okroskovou hasičskou soutěž. více zde

 

 

Fotogalerie:
galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie


Jižní Čechy
Česká republika
CzechPoint
Datové schránky
e-pusa
e-portal

Copyright (c) 2009 www.hoslovice.cz | Tisk | | XHTML 1.0 Strict | Seo servis | Zpět nahoru